حزب کمونیست ایران

گرامیداشت یاد صباح حسین پناهی در سنندج

بنا به گزارش دریافتی، روز شنبه ۲۹ بهمن تعدادی از جوانان انقلابی سنندج در خیابان شالمان  با گذاشتن گل سرخ در مکان جانباختن صباح حسین پناهی یاد و‌خاطره وی را گرامی داشتند.

صباح حسین پناهی در تاریخ ۲ تیر ماە ۱۳۹٦ بە همراە دو رفیق دیگرش بهزاد نوری و حامد سیف پناهی بعد از درگیری با نیروهای رژیم جانباختند. همچنین  رامین حسین پناهی نیزبا وجود زخمی شدن و جراحت شدید بە دست نیروهای سپاە افتاد و بعد از یک سال زندان و شکنجە، در دادگاهی ناعادلانە صدور حکم اعدام را دریافت کرد. گفتنی است نامبرده در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ در زندان رجایی شهر اعدام شد.