حزب کمونیست ایران

گرامیداشت یاد فعال کارگری  کورش بخشنده در سنندج

روز جمعه ۵ آبانماه،  جمعی از دوستان و هواداران کومه له وحزب کمونیست ایران بر سر مزار “کورش بخشنده” فعال کارگری  و چهره خوشنام شهر سنندج رفتند و  مراسمی را برگزار کردند.

طبق گزارشات رسیده، مراسم با یک دقیقه سکوت به یاد رفیق کورش وتمامی جان باختگان راه آزادی وسوسیالیزم شروع شد سپس یکی از معلمین شهر سنندج در مورد رفیق کورش و وظیفه فعالین کارگری سخنانی ایراد کرد ودر پایان با سرود” به ریزه گیان بازیتان” و گذاشتن دسته گلی بر سر مزار “رفیق کورش”  یاد وخاطره این رفیق عزیز را گرامی داشتند..