حزب کمونیست ایران

گرامیداشت 26 بهمن روز کومه له در بانه

برپایه گزارش دریافتی روز پنجشنبه جمعی از دستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهرستان بانه، در آستانه 26 بهمن روز کومه له علاوه بر حضور بر مزار رفقای جانباخته  و دیدار از خانواده های آنها اقدام به پخش تراکت و شعار نویسی درسطح شهر نمودند.

برپایه گزارش مزبور جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر بانه با حضور بر سر مزار رفقای جانباخته بار دیگر بر ادامه راه پر  افتخار این عزیزان تاکید کردند. در همین جمعی دیگر از دوستداران کومه له به دیدار خانواده جانباختگان رفته و یاد این عزیزان را گرامیداشتند. همچنین دوستداران کومه له در بانه با نوشتن شعارهایی با مضمون” 26 بهمن روز کومه له گرامی باد، و زندان 26 بهمن ” فرا رسیدن این روز را گرامیداشتند.