حزب کمونیست ایران

گرامیداشت 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له در سنندج

برپایه گزارش دریافتی روز جمعه 27 خرداد ماه جمعی از دوستدران کومه له و حزب کمونیست ایران در سنندج به مناسبت 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له اقدام به پخش تراکت نمودند.

این گزارش می افزاید دوستداران کومه له و حزب در سنندج در آستانه 31 خرداد، با پخش تراکتهایی با مضامنین “گرامی باد 31 خرداد روز پیشمرگ کومه له، یاد و خاطره رفیق جانباخته فرهاد شعبانی گرامی باد، زنده باد سوسیالیزم و زنده باد کومه له و حزب کمونیست ایران،” در مناطق مختلف شهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رفیق فرهاد شعبانی ، روز پیشمرگ کومه له را گرامیداشتند.