حزب کمونیست ایران

گرانی و نایاب شدن غذای کودکان در ایران

طبق گزارشات منتشر شده،  انواع شیرخشک به سبب کمبود آن در مراکز رسمی توزیع در ایران، با افزایش قیمتی به‌مراتب بیش از ۲۰ درصد مواجه شده و تهیه آن در بسیاری از شهرها دشوار است.

گفتنی است، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک کودک ایران، روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۲، از بدهی ۶۱ میلیون یورویی این انجمن به تولیدکنندگان مواد اولیه در اروپا خبر داد و مدعی شد تولیدکنندگان در ایران مجوز افزایش قیمت در حد ۲۰درصد را از سال گذشته داشته‌اند.