حزب کمونیست ایران

گردهمایی اعتراضی بازنشستگان کشوری مقابل صندوق بازنشستگی

روز سەشنبە 23 آبان‌ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان کشوری در شهرهای سنندج، اهواز، کرمانشاه و همدان و ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان مجدداً مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری  دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،این بازنشستگان خواستار پیگیری دادخواهانه برای”خواست های به حق معیشتی و کرامت انسانی خود” “اعتراض به تهدیدات و دستگیری  دادخواهان و لغو پرونده سازی های امنیتی” و خواست آزادی بی قید و شرط معلمان و فعالین اجتماعی در  زندان هستند. گفتنی است معترضان همچنین خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی می باشند.