حزب کمونیست ایران

گردهمایی اعتراضی پرستاران بیمارستان خمینی صومعه سرا

روز سه‌شنبه ۳۰ آبان پرستاران بیمارستان موسوم به خمینی در صومعه سرا جهت مطالباتشان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، پرستاران نسبت به تعرفه‌گذاری‌ها در حقوق پرداختی و سطح پایین حقوق خود اعتراض کردند، و خواهان رسیدگی به معضلات صنفی و معیشتی این قشر شدند. گفتنی است، آنها همچنین  نسبت به افزایش ساعات کار و اعمال اضافه کاری اجباری و پرداخت نشدن مزایا اعتراض کردند. همچنین ساعت کار موظفی پرستاران را از ۱۶۰ ساعت در ماه به ۱۷۵ ساعت افزایش داده اند، بدون آنکه به دستمزدهای آنان افزوده شود . برای هر پرستار نیز در ماه ۵۰ ساعت اضافه کاری اجباری تعیین شده است.