حزب کمونیست ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران رسمی شرکت  نفت‌و گاز آغاجاری

روز ‌یکشنبه۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ کارگران اخیرالاستخدام شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت‌وگاز آغاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشرشده، اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به “حذف کامل سقف ‌حقوق،حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ١٠ با وجود ظرفیت‌های قانونی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارگران نفت” میباشد.