حزب کمونیست ایران

گردهمایی اعتراضی کارگران شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب

روز ‌یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۲ کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب واقع در اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، کارگران رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت،حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.