حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز

گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز روز چهارشنبه ۱۰ خرداد یک بار دیگر دست به تجمع زدند .

بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز در اعتراض به تنزل سطح معیشت و عدم برخورداری از بیمه کامل درمانی همانند روزهای گذشته تجمع و راهپیمایی کردند. تجمع هفتگی بازنشستگان تأمین اجتماعی موسوم به «یکشنبه‌های اعتراضی» در شهرهای مختلف از ابتدای سال جاری از سر گرفته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز علاوه بر یکشنبه‌ها، چهارشنبه‌ها نیز تجمع اعتراضی برپا می‌کنند.