حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز

روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه،جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی بار دیگر دست به تجمع زدند.

شمار زیادی از بازنشستگان و مستمری بگیران اداره کل تامین اجتماعی اهواز با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی “گرانی، تورم،بلای جان مردم” و “فقط کف خیابون به دست میاد حقمون” در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی و وضعیت بد تحمیل شده اقتصادی از سوی نهادهای حکومتی تجمع کردند.گفتنی است که خواسته های این معترضان،افزایش حقوق و مزایا،اجرای طرح همسان سازی و تامین بیمه درمانی برای خود و خانواده هایشان است.