حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 19 آذرماه در شماری از شهرهای ایران در تداوم یکشنبه های اعتراضی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، اراک، شوش و کرمانشاه نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری خود اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند. آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند «قانون فصل‌الخطاب است» و بایستی مستمری ها به میزان هزینه‌های زندگی زیاد شود.