حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه،شمار زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراض‌های هفتگی به تحمیل فقر و شرایط نامناسب معیشتی در چندین شهر ایران تجمع کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای کرمانشاه، شوش، خوزستان،اراک، کرخه و هفت تپه خواهان افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، برخورداری از بیمه درمانی کامل رایگان و پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بودند.همچنین بازنشستگان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله: «دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته»  و  «گرانی و تورم بلای جان مردم» در خیابان و مقابل اداره تامین اجتماعی شهرهای مذکور راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.گفتنی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی از زمستان سال ۱۴۰۱ دور تازه‌ای از اعتراض هفتگی را آغاز کرده‌اند اما مقامات هیچ گونه توجهی به خواسته های معترضان نکرده‌اند.