حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه،شمار زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراض‌های هفتگی به تحمیل فقر و شرایط نامناسب معیشتی در اهواز تجمع کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهر اهواز خواهان افزایش دستمزد برحسب نرخ تورم و سبد معیشت، برخورداری از بیمه درمانی کامل و پرداخت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بودند.همچنین بازنشستگان معترض با سردادن شعارهای اعتراضی از جمله: “دولت ورشکسته،دشمن بازنشسته” و “گرانی و تورم بلای جان مردم” در خیابان و مقابل اداره تامین اجتماعی خوزستان راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.گفتنی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی از زمستان سال ۱۴۰۱ دور تازه‌ای از اعتراض هفتگی را آغاز کرده‌اند اما مقامات هیچ گونه توجهی به خواسته های معترضان نکرده‌اند.