حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه،شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان مجتمع فولاد البرز غربی در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود در چند شهر ایران تجمع کردند.

بر اساس گزارشات منتشر شده مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز و کرمان در راستای تحقق مطالبات خود و در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای نامبرده تجمع کردند و خواستار افزایش حقوق و مزایا، اجرای لایحه همسان سازی و ارائه بیمه درمانی شدند.گفتنی است که بازنشستگان فولاد غرب، بازنشستگان صنعت نفت در شهرهای شیراز و اصفهان و خانواده های مستمری بگیران هفت تپه نیز به تجمع اعتراضی پیوستند.