حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه و کردستان

بنا به گزارشات دریافتی، روز چهارشنبه بیست و چهارم خردادماه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای کرمانشاه و کردستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل استانداری این شهرها، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این بازنشستگان همانند بازنشستگان سایر شهرهای کشور خواستار افزایش حقوق و مزایا، اجرای لایحه همسان سازی و ارائه بیمه درمانی شدند. گفتنی است بازنشستگان تامین اجتماعی به کاهش روزافزون قدرت خرید خود معترضند و می‌گویند در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین سال جاری به حدود ۷۰ درصد رسیده، افزایش ۲۰ درصد به مستمری بازنشستگان به معنی کاهش بازهم بیشتر سطح معیشت بازنشستگان است.