حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

بازنشستگان تأمین اجتماعی کرمانشاه، گیلان، کرخه، شوشتر و اهواز روز یکشنبه 11 تیرماه در اعتراض به مشکلات و شرایط نابسامان معیشتی دست به برگزاری تجمع زدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شهرهای مذکور در اعتراض به شرایط سخت معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان،مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای مربوطه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.این بازنشستگان همانند بازنشستگان سایر شهرهای کشور خواستار افزایش حقوق و مزایا، اجرای لایحه همسان سازی و ارائه بیمه درمانی شدند.گفتنی است بازنشستگان تامین اجتماعی به کاهش روزافزون قدرت خرید خود معترضند و می‌گویند در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین سال جاری به حدود ۷۰ درصد رسیده، افزایش ۲۰ درصد به مستمری بازنشستگان به معنی کاهش بازهم بیشتر سطح معیشت بازنشستگان است.