حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه 12 آذرماه در اهواز، اراک، شوش، هفت‌تپه و کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، اراک، شوش، هفت‌تپه و کرمانشاه نسبت به پایین بودن سطح حقوق و مستمری خود اعتراض کردند.این بازنشستگان خواستار بهبود معیشت براساس خط فقر و تورم واقعی و ارائه خدمات درمانی رایگان شدند. آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند «قانون فصل‌الخطاب است» و بایستی مستمری ها به میزان هزینه‌های زندگی زیاد شود.