حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی و مس

بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان مس روز سه شنبه ۹ خرداد ماه در اعتراض به مشکلات و شرایط نابسامان معیشتی و بلاتکلیفی اوضاع صندوق مس مقابل نهاد ریاست جمهوری رژیم دست به برگزاری تجمع زدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شهرستان شوش در اعتراض به شرایط سخت معیشتی و رسیدگی نشدن به خواست و مطالباتشان،مقابل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.همچنین بازنشستگان مس خواستار بازگشت استقلال صندوق مس هستند و گفتند: اینکه صندوق خصوصی مس را به زیرمجموعه وزارت رفاه منتقل کرده‌اند، اصلاً برای آنها قابل قبول نیست.بازنشستگان مس معتقدند که صندوق از حق بیمه‌های آن‌ها شکل گرفته و دارایی بین‌النسلی آن‌هاست و لذا دولت نمی‌تواند یک‌جانبه در مورد آن تصمیم بگیرد و صندوق مس باید مستقل بماند.گفتنی است که بازنشستگان تاکنون چند بار مطالبه‌گری و اعتراض کردند اما مسئولان هیچ توجهی به خواسته های این معترضان نکرده‌اند.