حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه ۲۱ خرداد ماه در اعتراض به مشکلات و شرایط نابسامان معیشتی دست به برگزاری تجمع زدند.

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه، شهرستان شوش و اهواز در اعتراض به شرایط سخت معیشتی و عدم رسیدگی به خواست و مطالباتشان،مقابل سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه و خوزستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.گفتنی است که بازنشستگان تاکنون چندین بار برای تحقق خواسته های خود اعتراض کردند اما مسئولان هیچ توجهی به خواسته های این معترضان نکرده‌اند.