حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

روز یکشنبه 9 مهرماه،بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای کرخه، هفت تپه، اهواز، کرمانشاه، اصفهان و دیگر شهرها طبق روال هر یکشنبه مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

مطالبات این بازنشستگان ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به “یکشنبه‌های اعتراضی” شهرت یافته است،برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند.این بازنشستگان در ماه‌های اخیر با برگزاری تجمع‌هایی،ضمن اعتراض به شرایط معیشتی خود خواستار تحقق مطالبات معوقه از سوی دولت هستند.