حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۳ بهمن گروهی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد کشور، و بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند.

بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد در تهران و جمعی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد استان‌های خوزستان و اصفهان نیز در مقابل ساختمان این صندوق در مراکز این استان‌ها تجمع کردند. در همین حال مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در  شهرهای تبریز، رشت و مشهد نیز در مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند. بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.