حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان شرکت سایپا در تهران

روز شنبه 4 شهریورماه،جمعی از بازنشستگان شرکت سایپا مقابل ساختمان صندوق سرمایه گذاری در تهران،در اعتراض به عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری سمیکو دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،صندوق سرمایه‌گذاری سمیکو سالهاست که 4 درصد از حقوق کارکنان شرکت سابپا را کسر می‌کند و عملکرد و گزارش ‌دهی‌های این صندوق روشن نیست.این بازنشستگان می‌خواهند بدانند در پانزده سال گذشته پول های پرداختی آنها کجا رفته است.این بازنشستگان نسبت به سطح نازل دستمزدهای خود در مقایسه با افزایش   تورم معترضند و خواستار پاسخگویی مسئولان هستند.گفتنی است که بازنشستگان این شرکت اعلام کرده‌اند تا حصول نتیجه مطلوب و مدنظر خود به اعتراضات ادامه خواهند داد.