حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان شرکت هواپیمایی ایران

شماری از بازنشستگان هما (شرکت هواپیمایی ایران)، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان هما در اعتراض به تصمیم دولت برای واگذاری این صندوق به صندوق بازنشستگی اعتراض دارند. آن‌ها بارها مخالفت و اعتراض خود را در این زمینه ابراز کرده‌اند، اما تاکنون هیچ مسئولی جوابگوی آنها نبوده است. لازم به یادآوری است که دولت تصمیم گرفته است که صندوق بازنشستگان هما را به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار نماید. این تصمیم که بر خلاف قوانین بازنشستگی بوده و حق بازنشستگان هما را ضایع می‌نماید موجب اعتراض شدید آن‌ها شده است.