حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما

مستمری بگیران شرکت هواپیمایی هما روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، در تجمع اعتراضی خود در‌ مقابل مجلس،با تصمیم دولت برای واگذاری صندوق هما مخالفت کردند.

مستمری بگیران هما با تجمع در‌مقابل واگذاری این صندوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده است. در لایحه بودجه آمده است که صندوق هما به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار گردد. در صورت عملی شدن این پیشنهاد مستمری بگیران هما نیز باید حقوق خود را از صندوق بازنشستگی کشوری دریافت کنند. این درحالی است که تعیین میزان حقوق و درصد مزایای شغلی هر صندوق متفاوت می‌باشد. مستمری بگیران هما خواهان جلوگیری از تبدیل شدن این پیشنهاد به قانون نهایی بودجه هستند.