حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان صدا و سیما در تهران

روز دوشنبه 13 آذرماه جمعی از بازنشستگان صدا و سیمای تهران در مقابل مسجد بلال صداوسیما تجمع اعتراضی بر پا کردند.

طبق گزارشات منتشر شده بازنشستگان صدا و سیما در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل مسجد “بلال”  صدا و سیما در تهران دست به تجمع زدند.تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم افزایش دستمزد و پایین بودن حقوق دریافتی صورت گرفته است.از جمله خواسته های این بازنشستگان می توان به افزایش٥٠ درصدی مستمری ها، اجرای همسان سازی حقوقها، افزایش کیفیت و کمیت خدامات درمانی و بازنگری در تعرفه ها اشاره کرد.