حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان صدا و سیما در تهران

جمعی از بازنشستگان صدا و سیمای رژیم،روز دوشنبه 30 مردادماه در اعتراض به معضلات معیشتی به خیابان ها آمدند.

گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که در سایه تشدید بحران های اقتصادی و وخامت اوضاع معیشتی،شماری از بازنشستگان سازمان صدا و سیما نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم توجه مسئولان به مطالبات آنها در مقابل مسجد بلال این سازمان دست به تجمع زده‌اند.گفتنی است که اعتراضات صنفی و معیشتی در حالی در ایران به قشرهای مختلف گسترش یافته که رژیم در اثر بحران‌های پی در پی اقتصادی از پاسخگویی به حقوق معوقه و مطالبات کارگران،کارکنان و مزدبگیران ناتوان شده است.