حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان صنایع فولاد

شماری از بازنشستگان فولاد البرز غربی و صنایع فولاد اصفهان روز یکشنبه 5شهریورماه همزمان با تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با برپایی تجمعی نسبت به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کردند.

این بازنشستگان با تجمع مقابل دفتر کانون بازنشستگان فولاد واحد البرز غربی در زنجان و صنایع فولاد در اصفهان بار دیگر بر اجرای  کامل همسان‌سازی،دریافت مطالبات معوقه،تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم تاکید کردند. بازنشستگان  همچنین خواستار رسیدگی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.