حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان صندوق بازنشستگی

جمعی از بازنشستگان  صندوق بازنشستگی کشور روز شنبه ۲۸ اسفند ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

در حالی که فقط چند ساعت تا پایان ساعت اداری آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ باقی مانده است، هنوز حقوق اسفندماه عمده بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز نشده است. از قرار معلوم، از میان یک میلیون و ۶۵۰ هزار بازنشسته این صندوق، حقوق ۵۰۰ هزار نفر نهایتا تا سقف ۵ میلیون تومان است که حقوق اسفند خود را در ۳ روز گذشته دریافت کرده‌اند اما بقیه این بازنشستگان که حقوقی بالای ۵ میلیون تومان دارند همچنان منتظر واریز هستند. گفته می شود، علت عدم واریز بخش عمده‌ این بازنشستگان نیز عدم تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است