حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان فرهنگی در شهرهای مختلف

روز چهارشنبه 31 خردادماه گروهی از بازنشستگان فرهنگی در استان های، تهران، فارس، کرمانشاه، اردبیل و یزد مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در راستای پیگیری اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان (اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه) دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

طبق ماده ۳۰ دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید.اما در این راستا تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و به همین دلیل بازنشستگان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دست به تجمع می زنند.