حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان فرهنگی در کرمانشاه

روز چهارشنبه 7 تیرماه بازنشستگان فرهنگی کرمانشاه در اعتراض به پایمال شدن حقوق معلمان و دانش‌آموزان دست به برگزاری تجمع زدند.

این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش معوقه آنها صورت گرفت.بازنشستگان معترض ضمن اشاره به کارشکنی در اجرای پرداخت حقوق و پاداش معوقه خود تاکید کردند که تا گرفتن حقوق‌شان از تجمع اعتراضی خود کوتاه نخواهند آمد.گفتنی است که محور اصلی تجمع و مطالبات، همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی‌ بر قانون مدیریت خدمات کشوری و رتبه‌بندی معلمان و شاغلان حداقل ۸۰ درصد حقوق ‌هیات ‌علمی بود.فرهنگیان همچنین بر آزادی معلمان دربند و آموزش با کیفیت و رایگان برای همه دانش‌آموزان تاکید داشتند