حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان فولاد در شهرهای مختلف

شماری از بازنشستگان صندوق فولاد روز یکشنبه 19 آذرماه در شهرهای تهران، اصفهان، خوزستان، مازندران، اهواز و گیلان تجمع صنفی برگزار کردند.

بازنشستگان صنعت فولاد در تهران، اصفهان، خوزستان، مازندران، اهواز و گیلان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد حضور یافتند و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند.این بازنشستگان خواستار اجرای بند یک صورت جلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد و اجرای آیین نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن و افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ خود بر اساس نرخ تورم  هستند.