حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات استانهای مختلف کشور

روز دوشنبه 22 آبان ماه،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان همچون دوشنبه های دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده بازنشستگان در تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، فارس، شیراز، گیلان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، زاهدان، اراک و دیگر شهرهای ایران در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی بازنشستگان به عقب‌ افتادن دستمزدهاو تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت است. وضعیت نامناسب اقتصادی در ایران موجب شده است تا تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت معیشت از سوی کارگران و بازنشستگان و برخی دیگر از گروه‌ها به یکی از برنامه‌های روزانه در ایران تبدیل شود.