حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات ایران

روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مطابق فراخوان از پیش اعلام شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان “ستاد اجرای فرمان خمینی” در تهران دست به تجمع زدند.
خواسته اصلی همه بازنشستگان شرکت مخابرات برآورده شدن مطالبات عقب‌افتاده و اجرای آیین‌نامه استخدامی و حقوقی مخابرات بازنشستگان عنوان شده است. آنها می‌گویند، چندین ماه حق خواربار آنها تاکنون پرداخت نشده است. گفتنی است شرکت مخابرات ایران تحت مالکیت ستاد اجرایی فرمان خمینی و سپاه است و بازنشستگان پس از چندین نوبت تجمع مقابل ساختمان شرکت، روز سه شنبه مقابل ساختمان ستاد اجرایی که از مالکان است دست به تجمع زدند.