حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

روز دوشنبه 21 خردادماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور، در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات در شهرهای زنجان، بیجار، سنندج، اهواز، تبریز، بندرعباس و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت است.این بازنشستگان در شعارهای خود از توماج صالحی خواننده رپ و معترض حمایت کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند.