حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در چند شهر ایران

روز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه،بازنشستگان مخابرات در بیشتر از ده استان ایران در اعتراض به وضعیت دشوار معیشتی و اجرا نشدن خواسته هایشان دست به برگزاری تجمع زدند.

در تداوم تجمعات اعتراضی اخیر گروه های صنفی،مستمر بگیران و بازنشستگان استان های تهران، خراسان رضوی، کردستان، گیلان، فارس، اصفهان، رشت، اردبیل، لرستان و چهارمحال بختیاری با تجمع مقابل دفاتر مرکزی سازمان های مخابرات شهرهای محل سکونت خود خواهان “اجرای آیین نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰ درصدِ سابق،پرداختِ رفاهیات و سهم خواروبار خود،افزایش حقوق و مزایا و اجرای طرح همسان سازی بازنشستگان مخابرات شدند.گفتنی است که بازنشستگان مخابرات از ابتدای سال جدید تاکنون تجمعات اعتراضی متعددی برگزار کردند،اما مقامات رژیم تاکنون هیچ رسیدگی به خواسته های معترضان نکردهاند.