حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات

روز دوشنبه ۳۰ مردادماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات بار دیگر در شهرهای مختلف کشور، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان  مطابق تجمعات هر هفته‌ی دوشنبه‌های اعتراضی، همزمان در شهرهای  تهران، اهواز، مشهد، کرمانشاه، رشت، بندرعباس، اراک، اردبیل و…با تجمع مقابل شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خود  نسبت به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی، اعتراض کردند. آنها با سردادن شعار « تا حق خود نگیریم ، دوشنبه ها همینه » تاکید کردند که تا دستیابی به مطالبات خود از حضور در خیابان ها دست نخواهند کشید.