حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات

روز دوشنبه ۱ خرداد ماه، شماری از بازنشستگان مخابرات استان های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، به صورت جداگانه در مقابل ساختمان های مرکزی این استان ها دست به تجمع زدند.

این تجمعات در شهرهای اهواز، اراک، اصفهان، خرم آباد، بیرجند و مشهد صورت گرفته است. این بازنشستگان معترض خواستار “اجرای کامل آیین نامه استخدامی ۸۹/۲۴، پرداخت کامل رفاهیات و دیگر معوقات مزدی و همچنین اجرای کامل بیمه تکمیلی و هزینه های درمان” هستند.گفتنی است که مقامات تاکنون هیچ توجهی به خواسته های معترضان نکرده‌اند.