حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان

 

جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اصفهان روز یکشنبه اول اسفند‌ماه، مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.

این بازنشستگان خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند. آنها با هدف رفع تبعیض و اجرای همسان‌سازی حقوق ها یکشنبه هر هفته دست به تجمع می زنند. این بازنشستگان خواهان ترمیم مستمری خود می‌باشند. زیرا معتقدند که مستمری آن‌ها مانند سایر صندوق‌ها، از جمله تأمین اجتماعی ترمیم نشده است.