حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در ایلام

روز پنجشنبه ١١ آبان ماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در ایلام مجددا در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی ایلام اقدام به برگزاری تجمع کردند.

بازنشستگان کشوری در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان و همچنین پیگیری خواست آزادی بی‌قید و شرط معلمان و کارگران زندانی و اعتراض به فشار و پرونده‌سازی دستگاه‌های امنیتی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی مقابل ساختمان استانداری ها دست به تجمع زدند.گفتنی است بازنشستگان معترض  خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ١٣٨٥ ” میباشند.گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها،از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان می‌باشد.آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.