حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در تبریز و رشت

روز چهارشنبه 18 مرداد ماه در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف، شماری از بازنشستگان استان های آذربایجان شرقی و گیلان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع این شهروندان که در مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی در تبریز و رشت برگزار شد، در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است. افزایش پیوسته هزینه‌های معیشتی در ایران موجب شده بخش گسترده‌ای از جمعیت ایران به زیرخط فقر سقوط کنند. کارگران، بازنشستگان و فرهنگیان از جمله اقشاری هستند که با برگزاری تجمعات ‌به فشارهای اقتصادی اعتراض می‌کنند. تاکنون حکومت ایران با برخوردهای اداری، امنیتی و احضار و حبس فعالان صنفی به این اعتراضات پاسخ داده است.