حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه شنبه ۱۷مراد ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در شهرها و مراکز استان ها از جمله در استان تهران و شهرهای کرج، اهواز، سنندج، رشت، کرمانشاه، اردبیل، همدان، ایلام، یزد، شیراز و البرز دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان،  نسبت به اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا، افزایش مشکلات اقتصادی، عدم برخورداری از حمایتهای بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه برای خود معترض هستند.  آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند: “حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده؛ توقع دارند تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.” در خبری دیگر آمده است که همزمان با تجمع بازنشستگان کشوری شماری از بازنشستگان فرهنگی شیراز نیز با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد » خواستار آزادی معلمان دربند و افزایش مستمری های خود شدند.