حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری

جمعی از بازنشستگان کشوری شهرهای مختلف کشور  مطابق با سه‌شنبه‌های اعتراضی و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

تجمع‌های بازنشستگان کشوری با فراخوان قبلی فعالان بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی، از جمله در یزد، اردبیل، نورآباد، سنندج، کرمانشاه، شیراز و کرمانشاه برگزار شدند. آنها میگویند، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، وعده‌ای است که محقق نشده و بازنشستگان توقع دارند که تا قبل از پایان تابستان، این قانون با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود. بازنشستگان معترض خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی هستند. گفتنی است شرایط بد اقتصادی در ایران باعث افزایش اعتراض‌های بازنشستگان، کارگران، معلمان، و پرستاران در سالیان اخیر شده است.