حزب کمونیست ایران

گردهمایی به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست در بوکان

بنابر گزارش های دریافت شده،روز پنجشنبه 9 شهریورماه،شماری از دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران در بوکان به مناسبت سالگرد جانباختن رفیق “فواد مصطفی سلطانی” و همچنین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران بر سر مزار جانباختگان انقلاب ژینا تجمع کردند.

بر اساس این گزارش،دوستداران کومله و حزب کمونیست ایران به همراه خانواده های جانباختگان خیزش سراسری بر سر مزار جانباختگان انقلاب ژینا در بوکان گردهم آمدند.شرکت کنندگان در این مراسم علاوه بر ارج نهادن به روحیه مبارزاتی و از خود گذشتگی رفیق “فواد مصطفی سلطانی” بر ادامه راه جانباختگان راه آزادی و برابری،اهداف و آرمانهای آنها نیز تاکید کردند و یاد آنان را گرامی داشتند.حاضرین همچنین با تشیکلات کومله و حزب کمونیست ایران و خانواده جانباختگان عهد تازه نمودند که تا پیروزی نهایی مسیر تحقق آرزوی جانباختگان را به صورت مصمم ادامە دهند.