حزب کمونیست ایران

گردهمایی تکنسین های سلامت دهان و دندان در سبزوار

به گزارش منتشره، جمعی از تکنسین‌های سلامت دهان ودندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در اعترا به بلاتکلیفی خود دست به تجمع زدند.

روز سه شنبه 19 آذر ماه همزمان با حضور وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جمعی از تکنسین های سلامت دهان و دندان برپایی تجمع  در محوطه این دانشگاه نسبت به عدم استخدام خود اعتراض کردند. به گفته معترضان قرار بر آن بود تا تکنسین‌های سلامت دهان و دندان جذب دانشگاه علوم پزشکی شوند ولی هم اکنون با جذب نیروهای شرکتی، تکنسین‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.