حزب کمونیست ایران

گردهمایی خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان

براساس گزارش‌های منتشره، صبح روز چهارشنبه ۲۰ آذر همچون روزهای گذشته، خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ایران مقابل دادسرای اوین تجمع حردند.

معترضان با برپایی این تجمع و در دست داشت عکس عزیزان دربند خود خواستار روشن شدن وضعیت بستگانشان شدند. هنوز آمار دقیقی درباره شمار قربانیان رویارویی نیروهای انتظامی رژیم با مردم معترض منتشر نشده است. مقامات جمهوری اسلامی همچنین هنوز تعداد بازداشت‌شدگان در استان‌های مختلف را اعلام نکرده‌اند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌ قضائیه در یکی از نشست‌های خبری خود درباره بازداشت‌شدگان استان تهران تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که بسیاری از بازداشت‌شدگان تهران آزاد شده‌اند و در حال حاضر ۳۰۰ نفر از معترضان در تهران در بازداشت به‌سر می‌برند. این در حالی است که استاندار تهران در همین رابطه تعداد کسانی که در ارتباط با اعتراضات اخیر در تهران بازداشت شده‌اند را ۲۰۲۱ نفر اعلام کرده است.