حزب کمونیست ایران

گردهمایی در شهرهای مختلف اروپا در ابراز همبستگی با معترضان ایران

به گزارش منتشره، روز شنبه 23 نوامبر شمار زیادی از ایرانیان ساکن اروپا در شهرهای مختلف با برپایی تجمع مقابل سفارت رژیم  و سردادن شعار از اعتراضات حق طلبانه مردم ایران حمایت کردند.

برپایه این گزارش هزاران نفر از شهروندان ایرانی ساکن شهرهای مختلف اروپا از جمله “دوسلدورف، دورتموند، زوریخ، اشتوتگارت، پرت استرالیا، استکهلم، هلسینکی، مالمو، آمستردام، لندن، پاریس، هامبورگ، برلین، فرانکفورت، وین” با برپایی آکسیونهای اعتراضی حمایت خود از اعتراضات سراسری مردم در ایران را نشان دهند. در جریان این آکسیونها که با تکرار شعارهای معترضان داخلی همراه بود، گروه‌های مختلفی از جمله اعضائ و هواردان حزب کمونیست ایران و دیگر سازمانهای چپ نیز شرکت داشتند.