حزب کمونیست ایران

گردهمایی رانندگان پارس جنوبی

جمعی از رانندگان شاغل در پالایشگاه های پارس جنوبی روز یکشنبه 21 آذر ماه در اعتراض به وضعیت نامناسب کاری خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

وضعیت رانندگان سرویس‌های ایاب و ذهاب پالایشگاه‌های پارس مناسب نیست و آنها از مزایایی مثل سختی آب و هوا محروم هستند. از قرار معلوم حدود ۱۸۰۰ راننده در این پالایشگاه‌ها مشغول به کار هستند که هرکدام از آن‌ها حدود ۸ تا ۹ سال سابقه کار دارد. گفته می شود رانندگان تحت چارت سازمانی کارفرمای مادر قرار ندارند و هر لحظه ممکن است فرصت شغلی خود را از دست دهند.  همچنین این رانندگان از مولفه‌هایی مثل شرایط سختی آب و هوا نیز محروم هستند.