حزب کمونیست ایران

گردهمایی رهبران اقتصادی گروه ۲۰

وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی اقتصادهای گروه ۲۰ برای شرکت در نشست دو روزه ای که از روز جمعه 24 تیرماه آغاز شده است، در جزیره بالی اندونزی گرد هم آمده اند.

از جمله موارد دستور کار این نشست، تورم خواهد بود که به گفته کشورهای غربی به علت تهاجم روسیه به اوکراین در سراسر جهان در حال شتاب گرفتن بوده است. از دیگر عوامل عمده ای که در افزایش بهای انرژی و غذا سهم داشته است، اختلال زنجیره عرضه و توزیع کالاها به دلیل همه گیری جهانی ویروس کرونا است. گفتنی است، افزایش نرخ های بهره در اقتصادهای بزرگ دنیا، به ارزش پول ملی کشورهای با اقتصاد نوظهور ضربه زده است و باعث تشدید نگرانی ها نسبت به امکان بیرون کشیدن پول از آنها توسط سرمایه گذاران شده است. چارچوب گروه ۲۰ شامل کشورهایی دارای مناسبات نزدیک با روسیه از جمله چین و هند است. ناظران در انتظارند تا ببینند آیا نمایندگان کشورها در این نشست قادر خواهند بود جهت رسیدگی به تورم و دیگر مسائل همکاری کنند یا خیر.