حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان در شهرهای مختلف

بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای رشت، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، شوشتر ، شوش و هفت‌تپه و کرجه مطابق یکشنبه های گذشته مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرهای محل سکونت خود دست به تجمع زدند.

مطالبات این بازنشستگان ترمیم مستمری و دریافت حقوق بالاتر از خط فقر، برخورداری از خدمات درمانی رایگان، ارتقای خدمات رفاهی و اعاده‌ استقلال سازمان تامین اجتماعی ، عنوان شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه‌ها پیش با برگزاری تجمع در روزهای یکشنبه هر هفته که به «یکشنبه‌های اعتراضی» شهرت یافته است، برای بهبود شرایط معیشتی و زندگی خود تلاش می‌کنند. همراه با این گروه ، بازنشستگان مخابرات و صنعت فولاد نیز در ماه‌های اخیر با برگزاری تجمع‌هایی، ضمن اعتراض به شرایط معیشتی خود خواستار تحقق مطالبات معوقه خود از سوی حکومت هستند.